Aska, kindercentrum Wijskidz

Kindercentrum Wijskidz is gehuisvest in openbare basisschool de Zuiderenk, Drijberseweg 2, 9418 PW Wijster. In het kindercentrum bieden wij opvang aan kinderen van 2-12 jaar, zowel op vaste dagen als in de vorm van flexibele opvang. Bij voldoende aanmeldingen hopen we in de toekomst opvang van 0-12 jaar aan te kunnen bieden. Er wordt opvang aangeboden van 07.30 tot 18.00 uur, zowel op vaste dagen als in de vorm van flexibele opvang. Er is een bijzondere samenwerking met de peuterspeelzaal in het dorp. Het is mogelijk dat kinderen tijdens de opvang naar de peuterspeelzaal gaan. Wij zorgen er dan voor dat de kinderen hier naartoe worden gebracht en weer worden opgehaald.

Locatie

De locatie is centraal gelegen in het dorp, in een bosrijke omgeving met tal van mogelijkheden voor uitstapjes in de natuur. Het kindercentrum heeft een eigen groepsruimte binnen de school. De ruimte is gezellig ingericht. Er is een poppenhoek, een speelzolder waar de kinderen kunnen lezen of relaxen, een tuthoek (make-up hoek), bouwhoek en is er veel uitdagend spelmateriaal en knutselmateriaal aanwezig. Naast deze ruimte zijn er een aantal ruimtes binnen de school waar we gebruik van maken: een riant speellokaal, een bouw- en autohoek in de naastgelegen hal en de grote aula waar we met de kinderen o.a. handvaardigheid kunnen doen. De buitenspeelplaats is groot met veel speelmogelijkheden voor alle kinderen. Het team van Wijskidz heeft de visie dat veel buitenspelen gezond is voor kinderen en dat het goed is voor de complete ontwikkeling van de kinderen.

Activiteiten

p de locatie worden veel activiteiten aangeboden. Jaarlijks wordt er een jaarthema gekozen. Elke maand worden er activiteiten rond dit thema aangeboden. We hebben gemerkt dat er in de groep veel belangstelling is voor georganiseerde activiteiten. De deelname hieraan is vrij, zodat kinderen dit zelf kunnen afstemmen op hun behoeftes. Wanneer er kinderworkshops georganiseerd worden vanuit de ASKA, dan kunnen de kinderen zich hiervoor opgeven bij de pedagogisch medewerkers. Daarnaast worden er op Wijskidz verschillende activiteiten aangeboden in een periode van 6 weken die aansluiten bij een bepaald thema. Het thema sluit aan bij de belangstelling en behoefte van het kind. Bijvoorbeeld een jaargetijde, feestdagen of andere actuele, interessante thema's. Er is een grote verscheidenheid aan aanbod van activiteiten: bijvoorbeeld sport en spel, muziek, dans, beeldend vormen, drama, ontdekken, textiele werkvormen, bouwen, natuurbeleving en techniek. Gezien de kleine omvang van de locatie, bieden we een deel van deze activiteiten ook aan op het kdv. Hierbij houden we natuurlijk rekening met de ontwikkeling van het kind. Daarnaast werken we op het kdv met het taalstimuleringsprogramma Uk & Puk. Per jaar worden er 4 thema's gekozen, waarbij we gedurende 3 weken aan de kinderen gevarieerde activiteiten aanbieden voor de taalstimulering.

Tenslotte

We hebben u een indruk willen geven van ons kinderdagcentrum. We hopen dat u hierdoor nieuwsgierig geworden bent en ons komt bezoeken. Voor een rondleiding kunt u bellen en een afspraak maken met kindercentrum Wijskidz. Na inschrijving van uw kind volgt een intakegesprek, met een van de groepsleidsters van de groep waar uw kind is geplaatst. Kindercentum Wijskidz is te bereiken onder nummer 06-52358157. Meer informatie vindt u op onze website

  • Adres: Drijberseweg 2, 9418 PW Wijster
  • Telefoon: 06-52358157