Glasvezel

Berichtgeving 10-09-15

Wijster kom op! Glasvezel moet ook in ons dorp komen, want alleen met glasvezel kunnen we de toekomstige ict-mogelijkheden maximaal benutten en Wijster dus leefbaar houden.

Wijster staat op dit moment op 31%; een gemiddelde score voor een typisch kabeldorp. Afgelopen dinsdag hebben wij vanuit Dorpsbelangen samen met een aantal ambassadeurs van Sterk Midden Drenthe om tafel gezeten en besproken welke acties mogelijk zijn om nog veel meer Wijstenaren enthousiast te maken om in te schrijven voor glasvezel. Immers, elke Wijsterse inschrijving helpt mee om het aantal inschrijvingen in Midden-Drenthe naar de beoogde 65% te tillen; het percentage dat nodig is om het project mogelijk te maken. Dorpsbelangen wil de schouders eronder zetten en hoopt dit samen met alle besturen, verenigingen en inwoners in Wijster te kunnen doen.

Wat is de bedoeling?

 • We willen huis aan huis in Wijster bij diegene die nog niet ingeschreven hebben. Geen verkooppraatje houden, maar informatie verstrekken; en mensen over te halen zich alsnog in te schrijven en informatiemateriaal achter laten. Dit kunnen de ambassadeurs en het bestuur van Dorpsbelangen niet alleen, hierbij vragen wij de hulp vanuit het dorp. Wij hebben er tenslotte allemaal belang bij dat dit project gaat slagen.
 • Onze actieweken willen we houden in de week van 22 – 26 september en in de week van 28 september – 2 oktober.
 • Op 22 september zal er dan ook een infoavond zijn in de Weidehoek in Wijster voor alle inwoners in Wijster
 • Op 3 oktober zal de actie afgesloten worden op de Weidemarkt in Wijster en kunnen mensen nogmaals informatie halen bij een kraam die bemand wordt door de ambassadeurs van Sterk Midden Drenthe
 • Tijdens deze periode zal er wekelijks een krantje verschijnen met uitleg over de nut en noodzaak van glasvezel. Het eerste exemplaar verschijnt in de komende dorpskrant. In dit krantje zal ook de nodige aandacht worden besteed aan de acties in Wijster.
 • Wat vragen we?
 • Vrijwilligers die mee willen helpen om zoveel mogelijk mensen actief te krijgen voor glasvezel.
 • Alle besturen, verenigingen en burgers in Wijster willen we hiervoor uitnodigen om mee te doen, vele handen maken licht werk! Mail het rond in je bestuur of vereniging, overleg het met je buurman of buurvrouw, alle hulp is welkom. (Deze mail is aan veel inwoners verstuurd, maar zal ongetwijfeld ook inwoners missen. Daarom graag onder de aandacht brengen in je eigen netwerk)
 • In Wijster gaat het op dit moment om zo’n ruim 300 aansluitingen die zich nog kunnen inschrijven. Als we 30 vrijwilligers hebben hoeft een ieder maar bij 10 huizen langs!
 • Je mag zelf tijd en dag bepalen wanneer je gaat. Wil je meedoen?
 • Geef je dan op voor woensdag 16 september door te antwoorden op deze mail
 • Je krijgt dan een uitnodiging voor een bijeenkomst waar je hoort wat je kan vertellen en hoe we deze actie vorm gaan geven.
 • Ken je iemand in je omgeving die ook mee wil doen; graag! Die mag zich ook aanmelden bij Alie Oortwijn

We hopen op vele reacties uit het dorp en willen samen met jullie de schouders zetten om ook Wijster buitengewoon succesvol mee te laten doen!

Vriendelijke groet,

Esther Westerbeek en Alie Oortwijn

Dorpsbelangen Wijster

10-09-2015

Sterk Midden-Drenthe